AUTOHANDEL DE BELS - KOOPJES

 
PEUGEOT 2016
208 1.2
Benzine, EURO6B - 104 Co²
98.079 km, Versnelling (5)
PROMO
€ 3.700
BEL ONS
Autohandel Debels
Logo Autohandel De Bels
VERKOOPSVOORWAARDEN
• De schadeauto's / schadewagens / tweehandsauto's die men koopt bij autohandel De Bels BV worden niet hersteld noch technisch gekeurd noch thuisgeleverd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen op de bestelbon.

• Potentiële kopers van aangeboden schadewagens dienen zich voor de aankoop ter plaatse te vergewissen over de reële toestand van de ongevalvoertuigen. Kopers die toch beslissen om een schadeauto op afstand te kopen, en op basis van door deze website ter beschikking gestelde multimediabestanden, zoals afbeeldingen en/of filmfragmenten, kunnen zich achteraf niet beklagen dat de reële toestand van de schadewagen afwijkt van deze op de multimediabestanden. In casu verborgen gebreken, schade of slijtage ontstaan door de impact van het ongeval of die reeds bestonden aan het ongevalvoertuig ervoor. Afwijkingen tussen de reële en de visuele toestand van het voertuig kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding noch de annulering van de verkoop.

• De informatie op deze website is van algemene aard en uitsluitend gericht aan handelaars. Particulieren aanvaarden dat ook zij op eigen risicio aan handelaarsvoorwaarden kopen. Dwz. dat zij een schadeauto, schadewagen, of om het eender welk voertuig zullen verwerven dat noch hersteld, noch technisch gekeurd, noch geleverd zal worden noch enige vorm van garantie zal genieten gelet op de gebreken aan overeenkomst met het origineel af fabriek en de lagere kostprijs waarin het risico op verborgen gebreken ingecalculeerd is. Alle voertuigen (schadeautos, schadewagens in het bijzonder) worden aldus verkocht zonder enige vorm van waarborg dit voor alle zichtbare en onzichtbare schade en slijtage van welke aard ook. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een bindend persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Autohandel De Bels - Waregem
Autohandel De Bels - Waregem